Présentation de l’école – Eskolaren aurkezpena

Bonjour à tous!

Nous sommes la classe de CM1/CM2 de l’école Sainte-Marie-Mayorga de Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous sommes 35 élèves, monolingues et bilingues. Nous avons travaillé cette année sur les quatre éléments et en ce moment nous étudions plus particulièrement le thème de l’eau. Quatre intervenants, Elorri, Marilou, Luc et Julen sont venus à l’école. Nous allons vous expliquer comment cela s’est passé.

Classe de CM1/CM2-ko gela

Classe de CM1/CM2-koen gela

Egun on deneri, Garaziko Santa Maria eskola gira.

CM1 CM2 ko ikasleak gira. 35ikasle gira gelan. Urari buruz egin dugu lan bat.

Ikasi ditugun gauza guziak aurkeztuko dauzkizuegu.

Maquette – Maketa

Lors de la première séance, Julen nous a montré une maquette du bassin versant de la Nive. Nous devions situer les villes et les villages sur la maquette à l’aide d’une carte puis placer les drapeaux au bon endroit.  Exemples : Esterençuby, Anhaux et Bayonne. Julen  nous a ensuite demandé de situer des sources. Tout le monde a trouvé où elles se situaient!

Dessin de la source

 

                                   

Gure gela bi taldetan separatua izan da, elebidunak eta elebakarak. Gu elebidunak Julenekin ginen. Maketa eder bat erakutsi dauku. Maketa horrek erakusten zuen Errobi zoin herritik pasatzen zen.

Taldeka ezarri gira. Karta ttipi bat baginuen, gainean herriak baziren, eta herrien izenekin bandera ttipi batzu baginituen. Banderak  ezarri ditugu maketaren  gainean, batzutan zaila zen.

Bainan orain maketak ez du gehiago sekreturik guretako!

 

Les acteurs de l’eau – Uraren aktoreak

Nous avons regardé une vidéo sur l’eau qui nous montrait les personnages importants travaillant pour le bien de l’environnement. Après cette vidéo, Marilou et Elorri nous ont fait faire un jeu.

But du jeu :

Nous étions par groupe avec des cartes représentants les différents acteurs de l’eau. On a regardé la vidéo une deuxième fois et à chaque fois qu’il y avait un acteur de l’eau à l’écran, nous devions retrouver la carte correspondante et expliquer quelle était sa fonction.

Jeu de cartes – Karta jokoa

Les différents acteurs :

Le maire : il signe le contrat de rivière.

La police de l’eau : elle veille à ce que le contrat de rivière soit respecté.

Entreprise de traitement de l’eau : ils traitent l’eau pour la rendre potable.

Laboratoire d’analyse de l’eau : ils analysent l’eau pour voir s’il y a quelque chose de mauvais.

Les bénévoles : ils viennent aider à enlever les déchets qui se trouvent dans l’eau.

Les intervenants dans les écoles : ce sont les personnes qui viennent sensibiliser les élèves à la protection de l’environnement. Nous en avons justement rencontré : Julen, Elorri, Marilou et Luc !

 

Bideo bat begiratu dugu zero hondarkin operazioa aurkezten zuena. Gero, animatzaileek kartak eman dituzte joko baten egiteko errobiko aktoreekin.

Aktoreak dira :

  • Herritarrak
  • Laguntzaileak
  • Arrantzaleak
  • Auzapeza
  • Hautetsiak
  • Ur biziko elkartea
  • Uraren polizia

Comment rendre l’eau potable ? Nola egin ura edangarria bilakatzeko?

USTARITZ/UZTARITZE

Le lundi 23 avril, nous avons pris le bus pour aller à Ustaritz. On est allés voir la Nive, puis on a observé le captage de l’eau, le dégrillage, la station d’alerte, le tamisage et le bassin tampon où se trouvent les gymnotes. Après on a repris le bus pour aller manger à Bassussarry.

  

Garazin, autobusa hartu dugu 8ak eta erditan. Uztaritzen arribatu gira. Han, baziren Julen, Marilou, Elorri eta Haritz. Deneri kaska bat banatu dute. Uztaritzeko ur bilketaren gunea bisitatu dugu. Errobi ikusi dugu. Gero joan gira ikusterat GIMNOTOX : arrain batzuk Amazionatik etortzen direnak hartzen ditugu eta makina batean emaiten ditugu. Kutsadura baldin bada arrainak elektrizitate seinaleak emaiten ditu, zunda batek bidaltzen ditu ordinagailu bati eta hala nola teknikari batek segurtatzen da errobiko ura kalitatezkoa dela eta ez dela kutsatua…

  

Egin dugu joko bat nun uraren etapak ordrean behar ziren ezarri. Gero Basusarrirat joan gira jaterat.

 

ANGLET/ANGELU

Après manger, on a repris le bus pour aller voir l’usine du traitement de l’eau à Anglet. On y a vu plusieurs bassins :

–      La décantation

–      La filtration sur sable

Ensuite, pour que l’eau soit potable il faut la traiter avec du chlore et de l’ozone.

Nous sommes rentrés avec un diplôme et dans quelques semaines on fera un blog.

 

 

Errobiko ura norat arribatzen den ikusi dugu. Ura ez zen garbia : ura untzi haundi batean zen, eta lohiak eta lurra untzian egoiten ziren.

Berantago, kontrol gelarat joan gira, teknikari batek esplikatu du nola zaitzen zuen ura.

Bukatzeko, esperientzia bat egin dugu: filtrazioa eta ultra filtrazioa egin dugu, koagulatzailea ezarri  dugu urean ziren lohiak metatzeko eta kentzeko.

         

 

Le circuit de l’eau

Les expériences – Esperientziak

Nous sommes allés au mur à gauche de l’école. Nous étions dispersés en quatre groupes. On a choisi les ambassadeurs et chaque groupe avait une situation différente à résoudre. Il fallait rendre l’eau propre en faisant des expériences. Il y avait un des groupes qui avait de l’eau glacée, le deuxième groupe avait de l’eau dans une bouteille enterrée sous du sable, le troisième groupe avait de l’eau avec des saletés et le quatrième groupe de l’eau salée. Tout le monde a réussi à obtenir de l’eau propre mais non potable !

Esperientziak egin ditugu ezker paretan. Lau talde baziren. Talde bakotxan 9 haur baziren.

Nous cherchons ensemble la solution

Encore en recherche…

 

Lehen esperientzia

Baginuen botoila bat sablean. Botoilaren barnean zilo bat egin dugu. Hodi batekin ura xurgatu dugu eta gero botoila berrian ura berriz eman dugu. Botoila sabletik ez zen behar kendu.

  1. esperientzia

Ur beroa untzi batean ezarri dugu, boteila sartu dugu barnean eta horma urtu da. Zilo bat egin dugu, hodi batekin xurgatu dugu eta isuri dugu ura basoetan.

  1. esperientzia

1) Botoila batean ura zikina zen, berdea zen. Ura pasatu dugu burdin sare haundian.

2) Gero, burdin sare finean ura pasarazi dugu.

3) Sablea iragazki batean ezartzean eta ura gehituz, pixkanaka pixkanaka zikinkeriak kendu dira.

4) Ura onila batean isuri dugu. Orain, ura garbia da bainan ez da oino edangarria.

  1. esperientzia

Ur gatzatua berotu dugu eta untzi batean isuri. Basoa untzian gehitu dugu. Filma plastika bat pausatu dugu untziaren gainean. Plastikaren gainean harriak ezarri ditugu. Baporea plastikaren gainean ezarri da. Harrieri esker, ur xortak untzian erori dira.